Teenused

PSÜHHOLOOGILINE NÕUSTAMINE

Nõustamine on koostöösuhe, kus klient ja nõustaja annavad mõlemad võrdse panuse, see ei ole “teadja” ja “mitteteadja” kohtumine.
Nõustamise eesmärk on “lubada sügavamat tundeavaldust, kui tavaliselt klient endale lubaks” (Carl Rogers).

Sõna “nõustamine” võib tekitada arusaama, et psühholoog ütleb, mida sa tegema pead, kuid see ei ole nii. Minu roll on aidata sul endas selgusele jõuda, mõista ja sõnastada oma probleemi olemus ning soovitud eesmärk. Püüame üheskoos leida uusi vaatenurki ja lahendusi. Nõustamisel kasutan lahenduskeskset lähenemist. Fookus on lahendustel ja kliendi ressurssidel, st. meis kõigis on sisemine tugevus iseenda aitamiseks.

Sagedased mõtted enne nõustamist on: “asi ei ole nii hull, ma pean ise hakkama saama, abi palumine teeb mind nõrgaks“. Oma probleemi tunnistamine ja abi palumine nõuab palju julgust, seega abi ja lahenduste otsimine ei ole nõrkuse märk. On normaalne kui koged ärevust enne tulekut, see läheb mööda.

Seanss kestab kuni 1,5h. Tasu 50.-

TERAAPIA

Teraapia sobib Sulle, kui soovid iseennast sügavamalt tundma õppida, kui oled kogenud traumaatilisi sündmusi või sul on piiravad uskumused, ning soovid neist tulenevaid probleeme lahendada.

Tihti kannab inimene kaasas mineviku koormat ning püüab alateadlikult sisemisi konflikte lahendada, korrates düsfunktsionaalseid mustreid. Näiteks valib naine korduvalt endale vägivaldse mehe; mees valib külma ja distantseerunud naise selleks, et taasluua mineviku valu ja hülgamise tunnet. Oluline minevikust õppida, teadvustada oma allasurutud tundeid ja vajadusi ning tugevusi ja andeid.

Teraapia on pikaajaline protsess. Teraapia ei ole kerge, kuna tihti tulevad üles vanad ebameeldivad mälestused ja tunded. Kuid just sel hetkel on oluline, et sa jätkaksid teraapias käimist.

Teraapia üks seanss kestab kuni 1,5h, tasu 50.-

Teraapias kasutan erinevaid lähenemisi: loovteraapiat, meelerännakuid, meditatsioone, EFT-d, konstellatsioone. Natuke lähemalt:

Loovteraapia. Kunst on võimas vahend alateadvusega kontakti saamiseks. Kõik, mida me loome, räägib midagi meist endast. Läbi sümbolite ja metafooride saad midagi uut ja põnevat iseenda kohta teada. Loovteraapias kasutatakse erinevaid vahendeid: värvipliiatseid, pastelle, metafoorkaarte, fotosid, jms. Loovteraapias ei ole oluline joonistamise oskus, tähtis on protsess ise.

EFT emotsionaalse välja tehnika. Koputades õrnalt meridiaanipunktidele on võimalik lahustada negatiivseid emotsioone. Uuringud on näidanud, et koputades energiakanalite algus- ja lõpppunktidele rahustatakse ajus olevat amügdalat, mis vastutab “võitle ja põgene reaktsiooni” eest, ning nii on võimalik vabaneda mineviku negatiivsetest tunnetest ja tuleviku hirmudest. Vaata videot

Meelerännakud. Selleks, et minna minevikus tagasi, kasutan meelerännakuid. Sügavas lõõgastavas seisundis inimene läheb ajas tagasi ning saab lähedastele ja olulistele inimestele väljendada tähtsaid kuid ütlemata asju.

Mälestusi saab ümber teha, kuna ajul ei ole vahet, kas sa meenutad värvikalt mingit sündmust või toimub see reaalselt, aju ja keha reageerib ikka.

Meelerännaku üheks eesmärgiks on arusaada kust on alguse saanud vääruskumused ja käitumismustrid ning luua uusi toetavaid ellujäämisstrateegiaid. Nt: “Ma pean tubli olema, et armastust ära teenida” vs “ma ei pea kõikidele meeldima, ma väärin armastust”.

KONSTELLATSIOONID EHK SÜSTEEMSED PAIGUTUSED

Konstellatsioone kasutatakse isiklike ja perekondlike probleemide lahendamiseks nagu näiteks põlvest põlve ilmnevad haigused, suhtemustrid, uskumused, foobiad jms. Tänu süsteemsele paigutustele tuuakse nähtavale seosed põlvekondade vahel. Võime armastusest ja lojaalsusest enda kanda võtta oma esivanemate lahendamata probleemid ning kanda neid läbi oma elu. Tegelikkuse tunnistamisel pannakse armastuse energia taas voolama.

Konstellatsioone saab teha nii grupimeetodina kui ka individuaalselt, kasutades kujusid. Individuaalse konstellatsiooni hind 60.- / 1,5h

PAARINÕUSTAMINE

Paare nõustades aitan probleemi, tundeid ja vajadusi paremini sõnastada, et partneritel tekiks teineteise mõistmine. Vajadusel teeme ja uurime genogrammi (sugupuu) ja vaatame, kuidas põlvkondade ja lapsepõlvekodu kogemused ja suhtemustrid avaldavad mõju praegustele suhtele ning kuidas luua uus “meie” suhe. Seanss kestab 1,5h. Tasu 50.-

ENESEARENGU TÖÖTOAD

Korraldan enesearengu töötubasid, kus teeme praktilisi terapeutilisi harjutusi iseenda ja teiste paremaks mõistmiseks. Kohtumiste eesmärgiks on parandada enesetunnetust, emotsioonidega toimetuleku oskust, eneseväljendust ja konflikt situatsioonidega toimetulekut.

Enesearengu töötubasid on võimalik tellida ka asutustel. 

LOENGUD

Viin läbi loenguid järgnevatel teemadel: vanemlikud oskused; toetav ja arenev paarisuhe; enesekehtestamine ja isiklikud piirid; suhtlemisoskused (suhtlemistõkete uurimine ja aktiivne kuulamine); keha ja meele seosed ehk miks me haigestume; Eft ehk emotsioone vabastav tehnika. Loengu kestvus ja hind on vastavalt kokkuleppele.